Kutse jaanitulele!

Tähelepanu Saarde valla ettevõtjad, asutused, firmad, MTÜ-d ja FIE-d!

Ootame teid osalema 23. juunil Kilingi-Nõmme suveaeda jaanitule võistlustele. Hoiame eestlaste traditsiooni – jaaniõhtu on aeg lõbusateks võistlusteks ja mängudeks.

Moodustage 6-liikmelised võistkonnad, kuhu kuulub kolm nais- ja kolm meesvõistlejat. Ettevõtetel on võimalik ka liituda, teha ühiseid võistkondi (näiteks: kui ühes ettevõttes töötavad ainult naised võib kutsuda teisest ettevõttest mehed, arvesse lähevad mõlemad ettevõtted).

Ülesanded ei ole kaelamurdvad, pigem läheb vaja osavust, nutikust ja huumorimeelt.

Ettevõtetel ja firmadel, kes ei soovi jaanimängudel kaasa lüüa, on soovituslik panustada auhinnafondi.

Võistkondade registreerimine kuni 21.06. kella 12-ni e-posti aadressil: kultuur@saarde.ee või tel. 55695715

Eelmisel aastal osales viis võistkonda! Loodame sel aastal võistkondade arvu kahekordistada.

Toredat kaasalöömist! Jaaniks pinged maha!